ADMICRO

Thực hiện phép tính \(\begin{array}{l} \left[ {5{{(x + 2y)}^6} - 6{{(x + 2y)}^5}} \right]:2{(x + 2y)^4} \end{array}\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO