ADMICRO

Thu gọn biểu thức \(5{x^2}{y^2} + 9{x^3}{y^4}:\left( { - 3x{y^2}} \right)\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO