ADMICRO

Tìm giá trị lớn nhất \( C = {x^2} - 3x + {y^2} + y + 4\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO