ADMICRO

Rút gọn biểu thức: \(A=(x+y+z+t)^{2}+(x+y-z-t)^{2}+(x+z-y-t)^{2}+(x+t-y-z)^{2} .\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO