ADMICRO

Thực hiện phép tính \(4 \cdot(x+1)^{2}-4 x^{2}+2\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO