ADMICRO

Thu gọn biểu thức \((x+3)(x-1)-(x+1)^{2}\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO