ADMICRO

Tìm hệ số x2 của đa thức sau khi khai triển:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO