ADMICRO

Số phức \(z=\frac{2 i(1-3 i)}{(1+i)^{2}}\) là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO