ADMICRO

Số mặt phẳng đối xứng của tứ diện đều là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK