ADMICRO

Lăng trụ tam giác có bao nhiêu mặt? 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO