ADMICRO

Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng thành chính nó?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK