ADMICRO

Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu trục đối xứng?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK