ADMICRO

Tâm các mặt của hình lập phương tạo thành các đỉnh của khối đa diện nào sau đây ?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO