ADMICRO

Số cạnh của một hình lăng trụ có thể là số nào dưới đây?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO