ADMICRO

Khối mười hai mặt đều là khối đa diện loại nào?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK