ADMICRO

Hình đa diện trong hình vẽ có bao nhiêu mặt?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO