ADMICRO

Phân tích đa thức \(\begin{aligned} &\text { } 4 x^{2}(x-y)+9 y^{2}(y-x) \end{aligned}\) thành nhân tử:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO