ADMICRO

Hình chóp tứ giác đều có mấy trục đối xứng?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO