ADMICRO

Khối đa diện đều loại {3;5} là khối

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO