ADMICRO

Hàm số y = - x3 + 3x – 5 đồng biến trên khoảng nào sau đây?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO