ADMICRO

Cho hàm số y=f(x) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

Hàm số \(y=3 f(x+2)-x^{3}+3 x\) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO