ADMICRO

Cho đồ thị hàm số có dạng như hình vẽ.

Hàm số đồng biến trên:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO