ADMICRO

Số phức \(\frac{1}{-5+7 i}\) có phần thực là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO