ADMICRO

Rút gọn biểu thức \(A=(x+2)^{2}+4 \cdot(x+2) \cdot(x-2)+(x-4)^{2} \)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK