ADMICRO

Hàm số y = x4 – 2x2 – 1 đồng biến trên khoảng nào sau đây:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO