ADMICRO

Giải phương trình sau trên tập số phức : \((1–i)z+(2–i)=4–5i\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO