ADMICRO

Chia số 1316 thành 3 phần tỉ lệ nghịch với\(\frac{2}{3};\frac{5}{4};2\). Phần lớn nhất là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO