ADMICRO

Đề Trắc Nghiệm Công Nghệ Lớp 12

B1: Chọn lớp và môn

B2: Loại đề

B3: Chọn nội dung

Đề thi HK2 môn Công nghệ 12 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn An Ninh

22/04/2023
4 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Công nghệ 12 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Trãi

19/04/2023
8 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADSENSE / 1

Đề thi HK1 môn Công nghệ 12 năm 2022-2023

Trường THPT Phan Đình Phùng

15/12/2022
109 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 12 năm 2022-2023

Trường THPT Hồng Lĩnh

15/12/2022
47 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ZUNIA12

Đề thi HK1 môn Công nghệ 12 năm 2022-2023

Trường THPT Ngô Quyền

14/12/2022
22 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lê Lợi

13/12/2022
12 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADMICRO

Đề thi HK1 môn Công nghệ 12 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Tri Phương

13/12/2022
7 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lê Thanh Hiền

31/10/2022
102 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 12 năm 2022-2023

Trường THPT Ung Văn Khiêm

31/10/2022
38 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 12 năm 2022-2023

Trường THPT Châu Văn Liêm

26/10/2022
33 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 12 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Du

21/10/2022
40 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 12 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Trãi

18/10/2022
19 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Công Nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Trãi

16/05/2022
6 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Công Nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Chu Văn An

22/04/2022
30 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Công Nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Quang Trung

20/04/2022
20 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Công Nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Hùng Vương

15/04/2022
13 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Công Nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Gia Tự

13/04/2022
8 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Công Nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Quyền

12/04/2022
4 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Đống Đa

11/03/2022
47 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

08/03/2022
32 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Trần Suyền

03/03/2022
25 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Mê Linh

28/02/2022
18 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Công Trứ

28/02/2022
11 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Vĩnh Lộc

31/12/2021
41 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Trần Văn Ơn

30/12/2021
40 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Hoa Lư

29/12/2021
23 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Lợi

23/12/2021
48 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Đinh Thiện Lý

22/12/2021
21 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Trãi

20/12/2021
17 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Đồng Đậu

16/12/2021
25 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

16/12/2021
10 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Qúy Đôn

08/12/2021
13 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ12 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Gia Tự

08/12/2021
7 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Hồng Phong

31/10/2021
91 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Trần Văn Ơn

31/10/2021
43 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Vĩnh Lộc

27/10/2021
42 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Công Trứ

27/10/2021
16 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022

Trường THPT Hàn Thuyên

27/10/2021
8 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021

Trường THPT Vĩnh Lộc

22/04/2021
23 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021

Trường THPT Thọ Xuân 4

22/04/2021
5 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021

Trường THPT Lam Kinh

22/04/2021
3 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021

Trường THPT Lê Hoàn

22/04/2021
1 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021

Trường Lê Lợi

22/04/2021
30 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021

Trường THPT Lê Thành Phương

16/03/2021
31 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021

Trường THPT Gia Định

15/03/2021
22 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021

Trường THPT Duy Tân

15/03/2021
10 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021

Trường THPT Phan Chu Trinh

15/03/2021
4 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021

Trường THPT Phan Bội Châu

15/03/2021
2 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

15/03/2021
2 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 12 năm 2020

Trường THPT Châu Văn Liêm

18/12/2020
71 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 12 năm 2020

Trường THPT Lê Qúy Đôn

05/12/2020
98 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 12 năm 2020

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

05/12/2020
49 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 12 năm 2020

Trường THPT Lê Hồng Phong

05/12/2020
49 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 12 năm 2020

Trường THPT Hùng Vương

05/12/2020
38 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 12 năm 2020

Trường THPT Lê Trung Kiên

02/11/2020
52 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 12 năm 2020

Trường THPT Đồng Đậu

13/10/2020
96 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 12 năm 2020

Trường THPT Ngô Gia Tự

13/10/2020
43 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi
ZUNIA9
ADMICRO