ADMICRO

Phân tích đa thức \(x(2 x-3)-2(3-2 x)\) thành nhân tử:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO