ADMICRO

Hàm số nào sau đây đồng biến trên R?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO