ADMICRO

Cho \(A=(x-1)^{2}+(x+1)(3-x)\) . Khẳng định nào đúng

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK