ADMICRO

Thu gọn biểu thức \(\begin{aligned} &A=(4+7 x) \cdot y-4 y \cdot(1+2 x)+y+x y \end{aligned}\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO