ADMICRO

Thực hiện phép tính \(x(9-4 x)(x+2) \) ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO