ADMICRO

Các khoảng nghịch biến của hàm số \(y=f(x)=2x^3-6x+20\) là

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO