ADMICRO

Khoảng đồng biến của hàm số \(y=x^4-2x^2+1\) là

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO