ADMICRO

Hàm số \(y = – {x^3} + 3{x^2} – 2\) đồng biến trên khoảng

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO