ADMICRO

\(\sqrt {144} \) bằng:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO