ADMICRO

Tính tổng \( A = 1 + 3 + 5 + \ldots \ldots \ldots .99\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO