ADMICRO

Trong các số sau đây số nào là số vô tỉ?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO