ADMICRO

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO