ADMICRO

Thực hiện phép tính \(\frac{7}{5} + \frac{4}{3} + 2 \) ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO