ADMICRO

Thực hiện phép tính \(\frac{2}{5} + \frac{3}{5}:\left( { - \frac{3}{2}} \right) + \frac{{15}}{{26}} \cdot \frac{{13}}{{15}}\) ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO