ADMICRO

Thực hiện phép tính \( - \frac{{13}}{{10}}:\frac{3}{5} + \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{4} + \frac{1}{3} \) ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO