ADMICRO

Thực hiện phép tính \(\frac{{11}}{3} + \frac{2}{3} + \frac{{14}}{9} \) ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO