ADMICRO

Thực hiện phép tính \(1\frac{2}{5} + 1\frac{1}{3} + 2 \) ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO