ADMICRO

Thu gọn biểu thức \(\left(2 x^{3}+5\right)(x+7)\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO