ADMICRO

Rút gọn biểu thức \(\begin{array}{l} \left( {3{x^2} + x + 2} \right) - (2x + 1)(2 + x) - (x + 4)(x - 5) \end{array}\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO