ADMICRO

Rút gọn biểu thức \(A=x \cdot(2 x+1)-x^{2} \cdot(x+2)+\left(x^{3}-x+5\right) \) ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO