ADMICRO

Điện trường tĩnh là điện trường gây ra bởi: 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO