ADMICRO

Điểm −2  cách điểm 3 bao nhiêu đơn vị?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO